Zavzetost zaposlenih je že dobro desetletje eden ključnih vzročno posledičnih indikatorjev poslovne uspešnosti! Kot koncept je v celoti nadomestil nekdanje zadovoljstvo zaposlenih, katerega osrednja pomanjkljivost je spoznanje, da ne ponuja dobrih korelacij s poslovno uspešnostjo! Zaposleni so lahko namreč zadovoljni: z delom, ki ga opravljajo, s sodelavci, okoljem v katerem delajo, ipd. vendar pa vse to še ni jamstvo za njihovo delovno uspešnost! To zagotavlja le zavzetost zaposlenih.

Koncept zavzetosti zaposlenih zato dobiva ogromno pozornost in je nekakšen "sveti gral" kadrovske stroke zadnjih nekaj let, še posebej po razmerah, v katerih se je znašel cel svet zaradi pandemije korona virusa! Študija za študijo največjih svetovnih raziskovalnih inštitucij in navsezadnje tudi raziskave iz slovenskih krogov namreč nedvoumno dokazujejo visoko stopnjo korelacije med zavzetostjo zaposlenih, finančno uspešnostjo organizacij ter sposobnostjo prilagajanja se na spremembe, ki nas čakajo v bližnji (in daljni) prihodnosti.

Kljub številnim in uporabnim raziskovalnim podatkom o zavzetosti zaposlenih pa ne obstaja enotna pojmovna opredelitev kaj zavzetost sploh je. V slovenskem okolju še najbolj uveljavljena definicija zavzetosti pravi, da je zavzetost zaposlenih stanje čustvenega in intelektualnega zadovoljstva in pripadnosti. Sega preko zadovoljstva, "kako so mi všeč stvari tukaj" in pripadnosti, "koliko želim biti tukaj", do zavzetosti, k"oliko si želim in koliko dejansko storim za izboljšanje poslovnih rezultatov". Zavzetost opisuje kako zaposleni racionalno razmišljajo o svoji organizaciji, kako čutijo o njej ter v kolikšni meri so aktivni pri doseganju organizacijskih ciljev do kupcev, sodelavcev in drugih deležnikov organizacije. V prvi vrsti predstavlja bolj psihološko navezanost zaposlenih na organizacijo v kateri so zaposleni, kot fizično. 

VSEBINA

Zavzetost zaposlenih: velika slika
• globalni problem št. 1: nezavzetost zaposlenih?
• interaktivna vaja: sladka točka ,
• osebna rast in razvoj,
• posredovanje povratnih informacij,
• prepoznavanje opravljenega dela in pohvala,
• odnos z nadrejenim,
• odnos s sodelavci.

Zavzetost zaposlenih: velika slika (nadaljevanje)
• sreča in/ali zavzetost,
• zaposleni kot ambasadorji blagovne znamke,
• dobro počutje,
• zadovoljstvo: (ne)denarno nagrajevanje in delovna izkušnja,
• usklajenost z vrednotami in kulturo.

Zavzetost zaposlenih v turbulentnih časih 
• smiselno delo,
• biti prisoten, karizmatičen vodja,
• pozitivno delovno okolje,
• priložnosti za osebno rast in razvoj,
• zaupanje v vodjo.

Karizmatično vodenje in coaching
• kaj je karizma in zakaj je pomembna,
• model vodstvene karizme,
• kako izmerimo svojo lastno karizmo,
• kako povečamo svojo karizmo,
• 10 ključnih vedenj karizmatičnih vodij.

 

DATUM: 15. junij 2020

Vaša prijava na webinar bo uspešna, če boste poravnali plačilo do vključno petka, 12.06.2020. Prosimo vas, da potrdilo o plačilu pošljete na elektronski naslov kariera@profilesslovenia.si. Ko boste poravnali plačilo, bomo na naveden elektronski naslov podjetja poslali račun.

Cena: 50,00 EUR + DDV

Posebna cena: 40,00 EUR + DDV (posebna cena velja le za člane Profiles International akademije)

KADROVSKE STORITVE d.o.o.

Beloruska ulica 7

2000 Maribor

TRR: SI56 1010 0005 5660 244

Namen: plačilo webinarja 15.06.2020

Sklic: SI00 062020

 
Kateri modul bi želeli izbrati ?
*
*

Kdo nam zaupa

Profiles International Slovenija | Telefon: 080 22 29| Pišite nam

KADROVSKE STORITVE d.o.o.  Beloruska ulica 7, 2000 Maribor

 

Politiko zasebnosti lahko najdete tukaj