Raziskava Harvard Business Review je pokazala, da ljudje delajo bolje in dosegajo vrhunske rezultate, če se njihova osebnost ujema z zahtevami delovnega mesta. 

ProfileXT® meri ključne dejavnike uspešnosti, katere je  Harvard Business Review identificiral v 20 letni raziskavi. Poda nam informacije, kako dobro se posamezna oseba ujema s točno določenim delovnim mestom. Rezultati so uporabni v celotnem zaposlitvenem ciklu: od selekcije, usposabljanja in razvoja do strateškega kadrovskega načrtovanja.


 

Zakaj je PXT najboljše orodje?

 - Preveden je v 32 jezikov in se uporablja v 120 državah,

- online reševanje testa, ki je na voljo 24/7,

- standandiziran in normiran na slovensko populacijo,

- takoj dostopna poročila,...


 

Kaj nam psihometrično orodje ProfileXT pove?

  • Ali ima kandidat takšne miselne sposobnosti, da bo kos zahtevam delovnega mesta,
  • ali ima takšne osebnostne lastnosti, ki so potrebne za uspešno opravljanje delovnih nalog,
  • ali ima posameznik interes za to delo in kaj ga res motivira,
  • katere posameznikove potenciale razvijati, da bo maksimalno uspešen,
  • kdo se najbolj ujema s posameznim delovnim mestom,
  • kdo ima potencial za prevzem vodstvenih pozicij.

Želiš izvedeti več o orodju ProfileXT? Prenesi brošuro.

 

 

Certifikat priporočamo 

  • kadrovskim, poslovnim in osebnim svetovalcem,
  • službi za razvoj kadrov in vodstvu pri planiranju nasledstev, v postopkih reorganizacije, pri upravljanju s talenti in ključnimi kadri, pri razvoju vodij in v selekcijskih postopkih,
  • coachem, trenerjem, svetovalcem, HR managerjem in psihologom, ki pri svojem delu potrebujejo orodja za ocenjevanje in se ukvarjajo s coachingom in izobraževanjem,
  • vodjem projektov, da bodo znali optimalno sestaviti projektni tim.
Certifikat
 

 

3 dnevno usposabljanje

Datum: 24. - 25.3. in 1. 4. 2020

Lokacija: Koprska ulica 98, 1000 Ljubljana (prostori Profiles Int. Slovenia)

Cena: 680,00€ + DDV

*cena vključuje udeležbo na delavnici, testiranje s PXT, gradivo, certifikat, vpis v register, 3x kosilo v restavraciji in

3 brezplačne individualne licenčne supervizije.

  

Dodatne ugodnosti: 

5 % popust na zgodnje prijave (do vključno 2.3.2020),

5 % popust na kotizacijo drugega udeleženca iz istega podjetja,

- 10 % popust na vsakega naslednjega udeleženca iz istega podjetja,

- 5 % popust za udeležence v sklopu JP ASI,

- 50 % popust za obstoječe licencirance.

 


 

Splošni pogoji:

Prijava

 Prijava mora biti pisna, preko spletnega obrazca, po pošti ali e-pošti, najkasneje en delovni dan pred dogodkom.

Plačilo kotizacije

Kotizacijo je po prejemu predračuna potrebno poravnati najmanj tri dni pred začetkom programa.

Odpoved organizatorja

Organizator si pridržuje pravico do odpovedi izobraževalnega dogodka zaradi premajhnega števila prijav, drugih objektivnih razlogov ali višje sile. V tem primeru bo organizator obvestil vse prijavljene najmanj dva delovna dneva pred napovedanim izobraževanjem. Obveščanje bo potekalo po e-pošti ali telefonu. V primeru odpovedi izobraževanja bo organizator vsa dospela plačila vrnil v celoti ali po dogovoru z udeležencem zadržal sredstva za udeležbo na drugem izobraževalnem dogodku v tekočem letu.

Odpoved udeleženca

Skrajni rok za morebitno (pisno) odpoved je 14 delovnih dni pred začetkom izobraževanja. Po tem datumu do vključno 4 dni pred začetkom izobraževanja, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30 % kotizacije. Pri poznejši odjavi ali v primeru, da odjava ni bila pisno poslana, vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti. Zmanjšano kotizacijo priznamo le v primeru bolezni ali nesreče udeleženca. Taka odpoved izobraževanja je lahko le pisna in z ustreznimi dokazili. V tem primeru zaračunamo 50 € manipulativnih stroškov, stroške gradiva ter sorazmeren delež ur že izvedenega izobraževanja, pretečenih od pričetka do upravičene odpovedi udeležbe.

Fotografiranje

Organizator si pridružuje pravico do audio, video in foto dokumentiranja dogodka. Gradiva so last organizatorja. Organizator lahko audio, video in foto gradiva z dogodkov časovno neomejeno uporablja v promocijske namene.

Brezplačna supervizija

3 brezplačne supervizije lahko izkoristite v roku 6 mesecev od zaključka ProfileXT® certificiranja in le za primere aktualnih testiranj in interpretacij.


Obrazec za prijavo na licenciranje

Označite okvirčke pred trditvami, s katerimi se strinjate:

Kdo nam zaupa

Profiles International Slovenija | Telefon: 080 22 29| Pišite nam

KADROVSKE STORITVE d.o.o.  Beloruska ulica 7, 2000 Maribor

 

Politiko zasebnosti lahko najdete tukaj