Zakaj izbrati ProfilesIntSlovenia

 • Prenašamo globalno znanje v lokalno prakso
 • Svojim strankam nudimo podporo v vseh fazah kariernega razvoja zaposlenih
 • Ponujamo strokovne rešitve, ki pripomorejo k izbiri pravega kandidata za pravo delovno mesto
Why Profiles

Postanite poslovni partner ProfilesIntSlovenia

Povečajte vaš doseg,

v partnerski mreži 122 držav

Ponudite celovite globalne rešitve

s diagnostičnimi orodji prevedenimi v več kot 30 jezikov

Uporabite najboljša diagnostična orodja,

ki so bila priznana iz strani 45.000 strank po vsem svetu

Izkoristite globalno podporo,

v 900 pisarnah po celem svetu

Prva Slovenska Raziskava o Karizmatičnem Vodenju

Visoko karizmatična je desetina vodij

Vodstvena karizma dokazano vpliva na zavzetost zaposlenih, ti pa na višje dohodke podjetij. V Sloveniji imamo po raziskavi približno desetino karizmatičnih vodij, managerke pa so v povprečju ocenjene kot bolj karizmatične v primerjavi z managerji. Kaj nas odlikuje? Usmerjenost k rezultatom in prevzemanje akcije.

 

Karizma je kompleksen sklop vedenjskih vzorcev, preko katerih nas drugi dojemajo kot bolj ali manj karizmatične. Karizma ni posameznikova lastnost, temveč učinek, ki ga ima dotična oseba na sogovornika. Vodja je karizmatičen takrat, ko ga sodelavci kot takega prepoznajo. Karizmatični vodje ustvarjajo in vzdržujejo delovno okolje, v katerem so zaposleni čustveno in intelektualno predani ciljem organizacije. V drugih vzbujajo zavzetost in pozitivna stališča, ter jih spodbujajo k doseganju potencialov. S tem poudarjajo pomen in smisel delovnih procesov ter vplivajo na sodelavce tako, da so v dobro podjetja pripravljeni investirati dodatno energijo in čas. Podjetje Profiles International Slovenija je v sodelovanju z MQ revijo Združenja Manager letos izvedlo prvo slovensko raziskavo o vodstvenih kompetencah in karizmatičnosti vodij.

Sodelovalo je 137 managerjev in managerk, ki jih je ocenjevalo 1.392 ocenjevalcev.

Prepoznali smo tista ključna vedenja, s katerimi lahko managerji povečajo svoj karizmatični učinek na sodelavce. Predstavljamo vam smernice, kako lahko s spremembo vedenjskih vzorcev povečate vodstveno karizmo. 

Nadpovprečni pri doseganju rezultatov in prevzemanju akcije 

Metodologijo raziskave, ki uporablja metodo 360° povratne informacije, je razvilo podjetje Profiles International in jo leta 2010 standardiziralo na vzorcu več kot 40.000 vodij in 400.000 ocenjevalcev po vsem svetu. Prepoznali so 18 univerzalnih vodstvenih veščin, ki temeljijo na 70 vedenjskih vzorcih. Vsaka veščina se pozitivno povezuje s karizmo. Glede na rezultate naše raziskave izstopa osem vodstvenih veščin.

Izkazalo se je, da je najbolj karizmatičen vodja, ki:

 1. z entuziazmom in pozitivnim pristopom uspešno motivira sodelavce;
 2. skrbi za povezanost tima in prispeva k timskemu uspehu;
 3. skladno s sposobnostmi in prednostmi posameznika delegira odgovornost in hkrati izzove njegov nadaljnji razvoj;
 4. z vztrajnostjo in potrpežljivostjo dosega rezultate;​
 5. skrbi za osebnostni in poklicni razvoj sodelavcev ter podpira individualne talente;
 6.  z vztrajnostjo in potrpežljivostjo dosega rezultate;
 7. pravočasno in odločno prevzema akcijo;
 8. kaže odprtost za različna mnenja in poglede, ter zna poslušati.

9,2% slovenskih vodij je pri sodelavcih prepoznanih kot visoko karizmatičnih. Ti so na petstopenjski lestvici dosegli oceno 4,25 ali več. Petina je prejela oceno karizmatičnosti pod mejo želenega območja, tj. 3,5. Slovenci smo izrazito usmerjeni v produktivnost in rezultate, kar se odraža pri vedenju naših managerjev, ki dosegajo najvišje ocene prav pri postavkah 'dosega rezultate' in 'prevzema akcijo'. Pri doseganju ciljev jih odlikujejo samoiniciativnost, odločnost in vztrajnost. Pogosto pozabljamo, da je posel 'ekipni šport'. Slovenski managerji dosegajo najnižje ocene pri veščinah uspešnega motiviranja, podpiranju posameznih talentov in poslušanju. Ta področja imajo ogromen potencial. TOP 10 vedenj za višjo karizmatičnost vodje se neposredno povezuje z višjo zavzetostjo zaposlenih. Študije kažejo, da imajo podjetja z visoko stopnjo zavzetosti zaposlenih kar 19-odstotno rast prihodkov, podjetja z nizko zavzetostjo pa več kot 32% upad. Negovanje vodstvene karizme torej dokazano vpliva na subjektivne in objektivne kazalnike uspešnosti posameznika in celotnega podjetja.

Zato smo v slovenski raziskavi prepoznali 10 ključnih vedenj, ki najbolj vplivajo na povečanje vodstvene karizme:

1. Bodite entuziastični in ustvarjajte pozitivno vzdušje v delovnem okolju.

2. Naloge delegirajte tako, da bodo zanimive in bodo sodelavcem predstavljale izziv.

3. Vzpodbujajte druge, da sami iščejo kreativne rešitve.

4. Vzemite si čas in prisluhnite sodelavcem. Bodite odprti za različna mnenja in predloge.

5. Rezultati, ki jih dosegate, naj imajo pozitiven vpliv na celotno organizacijo.

6. Ne spreglejte sodelavcev, ki delajo kakovostno in se dodatno trudijo. Motivirajte
in nagradite jih s priznanjem.

7. Komunicirajte preprosto in odkrito, tudi ko govorite o občutljivih temah.

8. Sodelavce razvijajte z mentorstvom. Pri tem bodite potrpežljivi in pripravljeni
pomagati.

9. Soočite se s problemi. K reševanju pristopajte predano in odločno.

10. Vedno ustvarjajte možnosti za dodatna usposabljanja. Spodbujajte k osebnemu in profesionalnemu razvoju.

Managerke in 'Zlatonitniki' bolj karizmatični 

Ženske v povprečju pri čustveni inteligentnosti dosegajo višje rezultate in imajo bolje razvite komunikacijske sposobnosti. Enako kot na globalni ravni, so tudi slovenske managerke v primerjavi z moškimi dosegle višje ocene vodstvene karizme. Visok rezultat je doseglo kar 11,4 % sodelujočih managerk, medtem ko jih je med moškimi primerljive ocene doseglo 8,1 %.

Raziskava je pokazala, da ženske zaposleni ocenjujejo višje pri štirih ključnih veščinah: komunicirajo bolj učinkovito kot moški, pri delegiranju vnesejo več entuziazma ter jih predstavijo kot izziv, so bolj usmerjene k vseživljenjskemu učenju in posledično ustvarjajo več priložnosti zanj.


Višji indeks vodstvene karizme so dosegali tudi managerji v podjetjih, ki sistematično merijo kakovost odnosa med podjetjem in zaposlenimi, to so sodelujoči v raziskavi Zlata nit. Med slednjimi je bilo 12 % takšnih, ki so jih sodelavci ocenili kot visoko karizmatične, med ostalimi pa je bilo takih 9 %. 'Zlatonitniki' so prejemali višje ocene pri veščinah ustvarjalnega in inovativnega odzivanja na spremembe; s problemi se soočajo bolj učinkovito, spremembe pa sprejemajo kot izziv. Kažejo tudi večjo prilagodljivost pri delu z ljudmi in so bolj nagnjeni k vseživljenjskemu učenju. 

Brez komunikacije ni karizme

Učinkovita komunikacija, opozarjajo strokovnjaki, je zaslužna za 40 % vodstvene karizme. Po rezultatih naše raziskave se komunikacijske veščine sicer niso uvrstile v sam vrh karizmatičnih kompetenc, vendar pa spretnosti učinkovitega komuniciranja pomembno prispevajo k razvoju veščin, ki neposredno vplivajo na vodstveno karizmo. Poskrbite, da se bodo ljudje okoli vas počutili pomembne in cenjenje: tako vas bodo oni zaznali kot karizmatičnega.

Tudi vas zanima ali ste karizmatični vodja?

Pridružite se naši raziskavi!

Prijavite se lahko TUKAJ​!

Za prenos ​​celotne raziskave o vodstveni karizmi kliknite TUKAJ​!

 

Zvezdana Lubej je ustanoviteljica Kadrovske
asistence in regionalna direktorica Profiles
International Slovenija.

Lara Delić je strokovnjakinja za razvoj človeških
virov v Profiles International Slovenija.

Kdo nam zaupa